20190924

ISLAMIC/ Seljuqs of Rum; Kayka’us II عز الدين كيكاوس بن كيخسرو AH 643-647/CE 1245-1249AR Dirham, 22 mm, 2.97 g, Qonya mint AH 647/CE 1249

Album 1223.1

O: Outer:

ضرب هذا[ \ الدرهم \ بقو\  نية
 

Inner:

السلطان الاعظم

ظل الله في العالم

عزالدنيا و الدين

كيكاوس بن كيخشرو

 

R: Outer:  (in Diwani script)

 سنة \ سبع و\  اربعين و\ ستماءة
 

Inner:

لا اله الا الله

محمد رسول الله

الامام المستعصم

بالله اميرالمؤمنين