20221027

GREEK/COMMAGENE; Antiochos IV CE 38-72


 AE 27-24mm 13.07 g, 12h Laranda Lycaonia mint

BMC 24

Kovacs 249

RPC 3533

O: diad bust of Antiochos IV r  [ΒΑCΙΛΕΥC ΜΕΓΑC Α]ΝΤΙΟΧΟC.

 Anchor cmk at 4 o’clock.

R: Scorpion and inscription in wreath, ΛΥΚΑΟΝΩΝ

 

Ex: Warren Esty